Inventarisatie radar cursus binnenvaart

Graag willen wij jullie namens het bestuur van de BGN van het volgende op de hoogte brengen. 

Het ROC Friese Poort is bezig een inventarisatie te houden m.b.t. het geven van de radarcursus voor de binnenvaart.
Hier op de school op Urk zijn daarvoor vier (binnenvaart) bruggen ter beschikking.

Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • Cursusduur: 1 week
  • Prijs: De cursus radar is een marktconforme prijs van rond de € 1000,- cursusduur 1 week
  • Periode: maand augustus 2016 
  • Te behalen certificaat: Radarpatent binnenvaart (CCV)

Bij belangstelling graag per ommegaande reageren via info@binnenvaartgroep.nl Belangstelling is uiteraard vrijblijvend. Bij voldoende animo doen krijgen de belangstellenden een definitief voorstel. 

Uiteraard staan wij open voor tips en suggesties. 

Contactgegevens

Vliestroom 18
8321 EG Urk

T: 0527-683535
F: 0527-681939