Plannen zeesluis definitief

28-03-2017

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 22 september 2014 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Hierop kwam vervolgens slechts 1 beroep binnen, dat bij de Raad van State niet ontvankelijk bleek.


De Raad van State neemt het beroepsschrift op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) niet in procedure. Hiermee staat de PIP nu definitief vast.

Open voor beroep
Het Provinciaal Inpassingsplan maakt de aanleg van de nieuwe grote zeesluis binnen het bestaande sluizencomplex planologisch mogelijk. Een onderdeel van het PIP is het milieueffectrapport (MER). Dit onderzoekt en beschrijft nauwkeurig de milieueffecten die de leefomgeving kunnen beïnvloeden. Vanaf 1 oktober 2014 stonden de documenten gedurende 6 weken open voor beroep.

Appellanten
Wie konden beroep aantekenen tegen het plan en het rapport? ‘Dit waren alleen mensen of organisaties die al zienswijzen hadden ingediend op het ontwerpplan’, vertelt Anneke Been, programmadirecteur Zeesluis van de provincie Noord-Holland. ‘Daarnaast mocht iedereen in beroep gaan tegen wijzigingen in het ontwerp. In het geval van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden is bijvoorbeeld de grootte van de sluiskolk aangepast.’

Definitief
Er is slechts 1 beroepsschrift binnengekomen. Been: ‘Dit gaat niet over de inhoud van het PIP of het MER, maar om een beroep in het kader van de economische ontwikkeling van het Noordzeekanaal. Nu is gebleken dat de appellant – zoals een indiener van een beroepschrift heet – de leges niet heeft betaald. Zijn beroep is daardoor niet ontvankelijk bij de Raad van State. Dat betekent dat het PIP nu helemaal definitief is, of onherroepelijk met een mooi woord.’

Trots
De provincie Noord-Holland is opgetogen dat er zo weinig bezwaar is aangetekend, aldus Been. ‘Op de inhoud van het PIP en MER is zelfs helemaal geen bezwaar binnengekomen. Daar zijn we echt trots op. Het geeft aan dat de plannen het vertrouwen hebben van de omgeving. Nu het PIP daarbij onherroepelijk is verklaard door de Raad van State en we ook een overeenkomst hebben over de financiering van de nieuwe grote zeesluis, weten we zeker dat de sluis ook echt kan worden aangelegd.’

Contactgegevens

Vliestroom 18
8321 EG Urk

T: 0527-683535
F: 0527-681939